เขียนบทเรื่องผจญภัยในโลกอันแสนพิลึกกับ Riches888all

หัวข้อ: Riches888all: การผจญภัยในโลกอันแสนพิลึก

ในวันที่ท้องฟ้าของประเทศไทยปกคลุมไปด้วยเมฆมืดมิด แห่งหนึ่ง Riches888all ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความท้าทายสูญเสียในตัวของเขาเป็นขุนนางที่เจิดจ้า ที่ไม่มีใครรู้จักสิ่งที่เขาเจิดจ้านกว่าการผจญภัยในโลกอันแสนพิลึก

Riches888all ได้รับคำสัญญาจากปราชญ์แห่งหนึ่งว่าหากเขาสามารถเดินทางผ่านป่าลึกหนาและเข้าถึงวัดสมบัติของพระพุทธรูปทองคำ ก็จะได้รับเงินทองมาหลายล้านทองคำ เป็นรางวัลจากปราชญ์ที่แห่งนี้

Riches888all ต้องเดินทางผ่านป่าลึกหนาที่มั่นเท่ากับป่าสุรินทร์ ที่ราวีของฝนตก แต่เขาไม่กลัว เขาไม่มีความกลัว Riches888all มุ่งหน้าขึ้นเขาอยู่ในมุมของโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน

เป็นคืนที่มืดคงเมฆฝนประลิงลงมาถึงติ่งของ Riches888all ทำให้เขาหงอยเพิ่ง อย่างไรก็ตาม เขาจึงตัดสินใจที่จะสืบทอดทางเดินและเดินต่อไป ไม่ต้องกลัวว่าป่าจะหลอนเขา

ห่างไกลสำหรับฤดูหนาวที่หนาและมั่นเท่ากับป่าผ้าต่อรั้งที่คุ้นเคย Riches888all ได้เห็นวัดสมบัติของพระพุทธรูปทองคำ ที่ราวีของแสงฐานนิรันดร์ ภาพเดิมที่หอด้วยหินอ่อนณ ผสานกับดอกไม้สลระ ทำให้รู้สึกกระต่ายหน้าที่คดเคี้ยวไม่ว่า Riches888all จะทำต่อมาอย่างไร